Införandet av rördelar

2022-07-28

Rörkopplingarär den allmänna termen för öppnings-, stängnings- och justeringsanordningar installerade på rör och utrustning. Det är generellt uppdelat i två kategorier: vattendistributionstillbehör och kontrolltillbehör. Vattendistributionstillbehör såsom olika piper installerade i sanitetsapparater och vattenpunkter för att reglera och fördela vattenflödet. Kontrolltillbehör används för att justera vattenmängd, vattentryck, bedöma vattenflöde, ändra riktning på vattenflödet, såsom grindventil, backventil, flottörkulventil, etc.
Rörkopplingaroch verktyg är fria kopplingar mellan olikarördelaroch rör. Det inkluderar gränssnittet förrördelarstommen, röret och de anslutande delarna med den. Egenskaperna för rörledningstillbehör och verktyg är kontinuerlig onlineproduktion, mindre investeringar i utrustning, med ekonomisk, praktisk, estetisk. Klassificering av rörtillbehör och verktyg: Enligt användning är den uppdelad i allmänna rörtillbehör och verktyg, galvaniserade rörtillbehör och verktyg, syrgasblåsande rörtillbehör och verktyg, biltillbehör och verktyg för rörrör, tillbehör och verktyg för transformatorrör. Rörledningstillbehör och verktyg används i stor utsträckning inom petroleum, kemi, medicin, livsmedel, maskiner, flyg, konstruktion, militär, hårdvara, panngas, VVS-apparater, fartyg, kraftverk och andra industrier.

Rörkopplingar