Införandet av ringsmide

2022-07-23

Ringsmideär produkter från smidesindustrin, en typ av smide. Är metallämnet (exklusive plattan) utöva yttre kraft, genom plastisk deformation gjutning krav till lämplig kompressionskraft av ringen objekt. Denna kraft uppnås vanligtvis genom användning av en hammare eller tryck. Ringsmideprocessen bygger upp finkorniga strukturer och förbättrar metallens fysikaliska egenskaper.Ringsmidekan ses överallt i det dagliga livet och är industriprodukter.
Ringsmide